Shipping Policy

==Nederlands (English version below)==
Alleen digitale, geen fysieke, producten worden in mijn winkel verkocht. Er wordt dus niets fysieks per post verzonden. 

Zodra je betaling is verwerkt, ontvang je een downloadlink. Mijn producten zijn gecomprimeerd ('gezipt') voor een snellere overdracht via internet. Je dient het bestand uit te pakken voordat je de inhoud kunt bekijken en gebruiken. Dat kan met software als 7-Zip, WinZip en dergelijke. Let op de locatie op je computer waar je downloads worden opgeslagen (meestal is er een standaard 'download'-map op je harde schijf). Nadat de download is voltooid, kunt je de inhoud extraheren. Gewoonlijk worden ze dan in dezelfde map opgeslagen.

==English==
Only digital, no physical, products are sold in my store, so no shipping is required. You will receive nothing by mail.

As soon as your payment is processed, you will receive a download link. My products are compressed ('zipped') for a faster transfer across the internet. You need to extract the file before you can view and use its contents. This can be done with software like 7-Zip, WinZip, etc. Please note the location on your computer where your downloads are saved (usually, default is a 'download' folder on you hard drive). Once the download is complete you can extract its contents. Usually they will be saved in the same folder.


[11-02-2020]